7. apr, 2021

Lekhagen...

Sådär. Första lekhagen är klar. Vi kommer att uppdatera den efterhand som valparna växer för att de ska få prova nya saker, bli stimulerade och utvecklas. Så detta är hage nr ett.