Rasstandarden för Chinese Crested Dog

STANDARD FOR CHINESE CRESTED/POWDER PUFF   FCI nr 288  (Chinese Crested Dog)   ORIGINALSTANDARD


FCI-STANDARD

1998-05-11 Engelska

SKKs STANDARDKOMMITTÉ:

2004-02-04

URSPRUNGSLAND:

Kina

HEMLAND:

Storbritannien

ANVÄNDNINGS-OMRÅDE:

Sällskapshund

FCI-KLASSI-FIKATION:

Grupp 9, sektion 4

BAKGRUND/ÄNDAMÅL:

Rasen introducerades i Sverige år 1973 och kallades först kinesisk nakenhund. Den föds antingen hårlös över hela kroppen eller med en lång, skir päls (s k powder puff). Rasen finns beskriven i kinesisk litteratur redan på 1400-talet. Det anses tveksamt om Kina är rasens ursprungsland. Nakenhundar har funnits i Japan, Afrika, Västindien, men framför allt i Central- och Sydamerika. Släktskapen med t ex mexikansk nakenhund är inte bevisad, men anses sannolik. Enligt en del berättelser användes nakenhundar som både värmekälla och föda under svåra tider. De ansågs även ha en funktion som vakt- och sällskapshundar. Hårlösheten är genetiskt kopplat till tandanlaget, vilket kan medföra betydande tandförluster.

HELHETSINTRYCK :

Rasen är en liten, rörlig och graciös med medelfin till fin benstomme. Den har antingen slät, hårlös kropp och päls endast på huvud, tassar och svans eller är täckt med en slöja av mjuk päls. Två skilda typer av rasen förekommer: hjorttyp - elegant och finlemmad - och "cobby"-typ med tyngre kropp och benstomme.

UPPFÖRANDE/KARAKTÄR:

Chinese crested/powder puff är gladlynt och aldrig ilsken.

HUVUD:

Huvudet skall vara slätt utan överdrivna rynkor. Avståndet från skallens bas till stopet skall vara lika med avståndet från stopet till nosspetsen. Huvudet skall ge ett behagfullt intryck. Uttrycket skall vara alert.

Skallparti:

Hjässan skall vara lätt rundad och långsträckt.

Stop:

Stopet skall vara endast lätt markerat utan överdrift.

Nostryffel :

Nostryffeln är ett utmärkandedrag. Den skall vara smal och i proportion till nospartiet. Alla färger är tillåtna.

Nosparti :

Nospartiet skall vara lätt avsmalnande men aldrig spetsigt.

Läppar :

Läpparna skall vara strama och tunna.

Käkar/tänder :

Käkarna skall vara starka med komplett och regelbundet saxbett

Kinder:

Kinderna skall vara väl utmejslade, torra, flata och avsmalna mot nospartiet.

Huvudtofs:

Hos den hårlösa skall den typiska huvudtofsen ("crest") helst börja vid stopet och smalna av mot nacken. En lång och ymnig huvudtofs är att föredra, men en gles kan accepteras.

Ögon:

Ögonen skall vara medelstora, sitta brett isär och vara så mörka att de förefaller svarta. Ögonvitorna skall helst inte synas.

Öron:

Öronen skall vara lågt ansatta, dvs den högsta punkten av örats bas skall vara i nivå med yttre ögonvrån. De skall vara stora och upprättstående, med eller utan fransar utom hos powder puff, där hängande öron är tillåtet.

HALS :

Halsen skall vara lång, elegant, utan löst halsskinn och med vacker välvning övergå i ett starkt skulderparti. När hunden är i rörelse skall halsen bäras högt och lätt böjd.

KROPP :

Kroppen skall vara smidig och medellång till lång.

Rygglinje:

Rygglinjen skall vara plan.

Ländparti:

Ländpartiet skall vara stramt.

Kors:

Korset skall vara väl rundat och muskulöst.

Bröstkorg:

Bröstkorgen skall vara ganska bred och djup, inte tunnformad, och utan framträdande bröstben. Bröstet skall nå till armbågen.

Underlinje:

Buklinjen skall vara måttligt uppdragen.

Svans:

Svansen skall vara högt ansatt och bäras uppåt eller bakåt då hunden är i rörelse. Den skall vara lång och avsmalnande, tämligen rak, inte ringlad eller böjd åt sidan, utan naturligt hängande i vila. Hos den hårlösa skall svansplymen vara lång och ymnig, begränsad till de nedre två tredjedelarna av svansen. Gles plym kan accepteras.

EXTREMITETER :


FRAMSTÄLL :

Frambenen skall vara långa och slanka samt väl placerade under kroppen.

Skulderblad:

Skulderpartiet skall vara torrt och smalt. Skulderbladen skall vara väl tillbakalagda.

Armbåge:

Armbågarna skall ligga tätt intill kroppen.

Mellanhand:

Mellanhänderna skall vara tunna, starka och nästan lodräta.

Framtassar:

Utpräglade hartassar, smala och mycket långa med en unik förlängning av de små benen mellan lederna, speciellt på framtassarna, som nästan förefaller ha en extra led. Klorna skall vara måttligt långa och får ha vilken färg som helst. Hos den hårlösa skall pälsen helst begränsas till tårna och inte sträcka sig högre upp än handlovarna.Tassarna får varken var inåt- eller utåtvridna.

BAKSTÄLL:

Bakbenen skall vara brett ställda. De skall vara så vinklade att de ger en plan rygg.

Knäled:

Knälederna skall vara starka.

Underben:

Underbenen skall vara långa och harmoniskt övergå i hasorna.

Has:

Hasorna skall vara lågt ansatta.

Baktassar:

Baktassar, se framtassar.

RÖRELSER:

Rörelserna skall vara långa, flytande och eleganta med god räckvidd och bra påskjut.

HUD :

Huden skall vara tunn, slät och kännas varm vid beröring.

PÄLS :


Pälsstruktur :

Hos den hårlösa får inga större hårförsedda fläckar förekomma någonstans på kroppen. (Se vidare huvudtofs, svansplym och framtassar.)


Hos powder puff består pälsen av underull och en slöja av långt hår, vilket är karakteristiskt.

Färg :

Alla färger och färgkombinationer.

STORLEK/VIKT :


Idealmankhöjd för hanhund :

28-33 cm.

Idealmankhöjd för tik :

23-30 cm.

Vikt:

Vikten kan variera betydligt men bör inte överstiga 5,5 kg.

FEL :

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

NOTA BENE :

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller eller extremt skygg eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

TESTIKLAR :

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Källa: Chinese Crested Club